RACHMISTRZ

Biuro Rachunkowe Iława

"Clara  non  sunt  interpretanda"

Kasy Fiskalne

 

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej ?

Od 1 maja 2019 r., po wprowadzeniu do obrotu kas fiskalnych online, zmieniły się zasady stosowania ulgi z tytułu zakupu nowej kasy. Ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (tzw. kasa starego typu lub tradycyjna) przysługuje tylko jeśli kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli kasa starego typu została kupiona po tym terminie - nie skorzystasz z ulgi.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. 

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.  

Co zrobić krok po kroku

1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT - rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie - w deklaracji VAT-7K.

To, jaką kwotę możesz rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Termin

Zwrot możesz rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym zacząłeś używać kasy on-line lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres –  prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Jeśli w okresie, w którym zacząłeś używać kasy on-line nie masz obowiązku zapłacenia podatku VAT, kwotę ulgi przysługującą ci za zakup kasy możesz wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo możesz rozliczyć ulgę w kolejnej deklaracji podatkowej.

 

2. Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT - złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy

Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

 • kopię faktury za zakup kasy fiskalnej,
 • kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej - jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany oraz elektroniczną fakturę za zakup kasy (np. w formacie pdf), to możesz złożyć wniosek elektronicznie.

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo we wniosku wpisz:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna
  on-line
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą
  o zastosowaniu specjalnym.

 

Termin

Wniosek możesz złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zacząłeś używać kasy on-line. Prawo do zwrotu nie wygasa - możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Ile będziesz czekać

Przedsiębiorcy, którzy odliczają zwrot kosztów na zakup kasy on-line, mogą: 

 • nie płacić podatku za rozliczany okres - jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy on-line, 
 • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy on-line - jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup. 

Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku VAT dostaną zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze jeśli:

 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).
 • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy on-line (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;

PRZYKŁADOWA KASA za 1597,77 zł brutto

1. przy zakupie płacisz: 1597,77 zł (brutto)

2. odliczasz VAT 23% czyli: 298,77 = 1299 zł (cena netto)

3. dostajesz odliczenie z US 700 zł: 1299 - 700 = 599

4. odliczasz 19% z ceny netto 1299, czyli: 246,81 zł (środek trwały jednorazowego odliczenia) :

  599 zł - 246,81 =  całkowity koszt to 352 zł 19 groszy !!


 

 
 

 POSNET MOBILE Online

 

Wrzuć ją do teczki lub wsadź do kieszeni. To najmniejsza kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w dowolne miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty. Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne.  Do wyboru użytkownika jest moduł WiFi/Bluetooth lub modem GPRS.

Cena netto: 1499,00 PLN
wersja z modułem WiFi/Bluetooth
Cena netto: 1899,00 PLN
wersja z modemem GPRS z kartą SIM (z anteną wewnętrzną)
Cena netto: 1899,00 PLN
wersja z modemem GPRS z kartą SIM (z anteną zewnętrzną)
 
 

 POSNET MOBILE HS

 

Wrzuć ją do teczki lub wsadź do kieszeni. To najmniejsza kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w dowolne miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty. Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne.  Do wyboru użytkownika jest moduł WiFi/Bluetooth lub modem GPRS.

Cena netto: 1299,00 PLN
 


Kasa fiskalna EURO-50TE

 EURO-50TE MINI

Cena netto: 999.00 PLN

Najnowsza kasa Euro przeznaczona do punktów sprzedaży i usług o małym natężeniu ruchu, oraz sprzedaży obwoźnej.

Do 100 paragonów dziennie